Cijene naših usluga

BROJ SATICIJENA JEDNOG SATAUKUPAN IZNOS
KATEGORIJEPOSJEDUJE KATEGORIJEPPSPUVPPSP U HRKPPSP U EURUV U HRKUV U EURHRKEUR
AKCIJA! B KATEGORIJA ZA JEDNOKRATNU UPLATU6500,00862,70
B303542,005.57
163,0021.63
6965,00924.41
BA1, A2, A, F, G, AM43042,005.57
163,0021.63
5058,00671.31
AB, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D01500250,0033.18
3750,00497.71
AAM01000250,0033.18
2500,00331.81
AA101000250,0033.18
2500,00331.81
AA201500250,0033.18
3750,00497.71
A1302042,005.57
210,0027.87
5460,00724.67
A1B, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D0700210,0027.87
1470,00195.10
A1AM01000210,0027.87
2100,00278.72
A2302042,005.57
230,0030.53
5860,00777.76
A2B, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D01500230,0030.53
3450,00457.89
A2A101000230,0030.53
2300,00305.26
A2AM01000230,0030.53
2300,00305.26
AM301542,005.57
200,0026.54
4260,00565.40
AMFG41000200,0026.54
2168,00287.74
BEB51042,005.57
350,0046.45
3710,00492.40
CB, BE151542,005.57
400,0053.09
6630,00879.95
CC1, C1E51042,005.57
400,0053.09
4210,00558.76
CEC51042,005.57
550,0073.00
5710,00757.85
DB202542,005.57
450,0059.73
12090,001604.62
DC, CE102042,005.57
450,0059.73
9420,001250.25
DD1, D1E51042,005.57
450,0059.73
4710,00625.12
Sve cijene su izražene s PDV-om u kunama i eurima za jednoobročno plaćanje. Mogućnost plaćanja na rate.
LEGENDA:
PPSP - prometni propisi i sigurnosna pravila
UV - Upravljanje vozilom