Cijene naših usluga

BROJ SATICIJENA JEDNOG SATA
KATEGORIJEPOSJEDUJE KATEGORIJEPPSPUVPPSPUVUKUPAN IZNOS U HRK
B303542,00163,006965,00
BA1, A2, A, F, G, AM43042,00163,005058,00
AB,BE,C1,C1E,CE, D1...0150250,003750,00
AAM0100250,002500,00
AA10100250,002500,00
AA20150250,003750,00
A1302042,00210,005460,00
A1B, BE, C1, C1E, CE, D1,...070210,001470,00
A1AM0100210,002100,00
A2302042,00230,005860,00
A2B, BE, C1, C1E, CE, D1,...0150230,003450,00
A2A10100230,002300,00
A2AM0100230,002300,00
AM301542,00200,004260,00
AMFG4100200,002168,00
BEB51042,00350,003710,00
CB, BE151542,00400,006630,00
CC1, C1E51042,00400,004210,00
CEC51042,00550,005710,00
DB202542,00450,0012090,00
DC, CE102042,00450,009420,00
DD1, D1E51042,00450,004710,00
Sve cijene su izražene u kunama s PDV-om za jednoobročno plaćanje. Mogućnost plaćanja na rate.
LEGENDA:
PPSP - prometni propisi i sigurnosna pravila
UV - Upravljanje vozilom